Skolsköterska

Till oss skolsköterskor och till vår skolläkare kan du vända dig för frågor om ditt barns hälsa.  Att besöka oss är gratis och alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet erbjuds elevhälsans medicinska insats. Vi har tystnadsplikt.

När ditt barn börjar skolan lämnas barnavårdscentralens journal över till elevhälsans medicinska insats om du som vårdnadshavare ger ditt medgivande till det.

Du som är elev kan alltid själv kontakta oss.

Linda Andersson (Mellanvångsskolan, Staffanstorps Montessori)
046-25 11 56

Margareta Dellhede (Kyrkheddinge skola, Stanstorpskolan)
046 25 11 87

Anette Karsch (Hjärups skola)
046-25 15 14

Therese Jarl (Baldersskolan, Kometskolan)
046-25 13 59

Ulrika.Lilja  (Uppåkraskolan)
046-25 16 35

Jenny Linderståhl (Hjärupslundsskolan, Tottarps skola)
046 287 17 89

Louise Sahlin (Anneroskolan, Borggårdsskolan)
046-25 12 52

Marie Wilson (Hagalidskolan)
046 25 13 66

Du når vår skolläkare via skolsköterskorna.

Så här arbetar vi

Elevhälsans medicinska insats ska följa elevens utveckling. Vårt arbete är hälsofrämjande med inriktning hälsobesök. Ett hälsobesök är ett tillfälle för eleven att samtala med sin skolsköterska kring bland annat livsstil och trivsel.

Vi vill att eleverna ska lära sig sambanden mellan hur de lever och hur de mår och att de ska klara viss egenvård. Eleverna har även rätt att få enklare sjukvårdsinsats.

Elevhälsans medicinska insats regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL)

Vi skolsköterskor tillhör Resurscentrum – central barn- och elevhälsa.

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available