Skolsköterska

 

Varje elev i Staffanstorps kommun har tillgång till Elevhälsans medicinska insats (EMI). EMI består av skolsköterska och skolläkare som ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.  

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Förutom ett stående basprogram finns EMI också tillgänglig för råd och stöd i psykosociala frågor samt för stöd till pedagoger i frågor gällande fysisk eller psykisk hälsa. EMI hjälper också till med enklare sjukvårdsinsatser som uppstår på skoltid, vid behov av sjukvård av skador som uppstår utanför skolan hänvisas till er vårdcentral. Elever och vårdnadshavare samt skolans övriga personal är målgrupp för arbetet. Arbetet kan ske både på individ-, grupp och organisationsnivå.

Elevhälsans medicinska insats regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Hoppa till navigering