Hälsobesök och vaccinering

Elevhälsans medicinska insats erbjuder följande för alla elever i Staffanstorps kommun:

Hälsobesök

Förskoleklass: samtal med eleven och vårdnadshavaren om barnets inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem eller svårigheter, sömn, kost, fysiska aktiviteter, arbetsmiljö och annat som kan vara viktigt för ditt barn i skolan. Undersökning av längd, vikt syn och hörselundersökning.

Hälsofrågor förskoleklass

Åk 2 Hälsobesök: samtal med eleven om inlärning, trivsel, kamratrelationer och arbetsmiljö. Undersökning av längd och vikt.

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds enligt barnvaccinationsprogrammet.

Åk 4 Hälsobesök: samtal med eleven om trivsel, kamratrelationer, arbetsmiljö, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter, sömn kost, och fysisk aktivitet, pubertet och annat som en 10-åring kan fundera över.

Undersökning av längd, vikt och rygg.

HÄLSOUPPGIFT Åk 4 föräldrar

Hälsofrågor årskurs 4

Åk 5: undervisning och samtal om puberteten. Vaccination mot HPV-virus erbjuds alla flickor enligt barnvaccinationsprogrammet.

Åk 7 Hälsobesök: samtal med eleven om skolsituation, inlärning, eventuella hälsoproblem, trivsel, kamratrelationer,stress, sömn, kost, fysisk aktivitet och arbetsmiljö.

Vi samtalar om tobak, alkohol och narkotika, pubertet, sexualitet, framtidsplaner, PRAO och andra frågor som är aktuella för en tonåring.

Undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccination mot Stelkramp-Difteri-Kikhosta erbjuds enligt barnvaccinationsprogrammet

HÄLSOUPPGIFT Åk 8 föräldrar

Hälsofrågor årskurs 8

Hoppa till navigering