Hälsobesök

Skolsköterskan träffar alla elever i förskoleklass och när eleverna går i åk 2, åk 4 och åk 7. I förskoleklass sker besöket tillsammans med vårdnadshavare.  

I hälsobesöket ingår ett hälsosamtal där eleven får en möjlighet att samtala om sin hälsa, livsstil och skolsituation med en professionell neutral vuxen. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. 

Hälsobesöket innehåller även undersökningar för att upptäcka avvikelser på syn, hörsel eller tillväxt, samt ryggdeformitet (skolios). 

Hoppa till navigering