Skolläkaren

Skolläkaren är skolsköterskans medicinska stöd. Skolläkaren utför vid behov planerade hälsoundersökningar med anledning av frågor eller avvikelser som har kommit upp i samband med skolsköterskans hälsosamtal, ex snedhet i ryggen (skolios), frågor kring tillväxt och pubertet samt över- eller undervikt. Skolläkaren är också ett stöd i frågor kring vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Vid särskoleansökan krävs det en medicinsk bedömning som en del av utredningen, och det är skolläkaren som gör denna. 

Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan på ert barns skola.

Hoppa till navigering