Vaccinationer

Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder en fortsättning på det nationella vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården. För att skolsköterskan ska kunna vaccinera krävs båda vårdnadshavares skriftliga medgivande. Information och medgivande skickas alltid hem innan vaccination. 

Vaccinationer erbjuds enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet i: 

Åk 2: Mässling, påssjuka, röda hund 

Åk 5: Humant papillomvirus 

Åk 8: Difteri, kikhosta, stelkramp 

Kombinationsvaccin ges, vilket innebär att eleven får endast en spruta i samband med vaccination.  

Har man inte följt det svenska vaccinationsprogrammet erbjuder vi komplettering efter en läkarbedömning.  

Hoppa till navigering