Vanliga frågor

Vanliga frågor till elevhälsans medicinska insats.
Klicka på frågan för att få fram svaret.

När kontrolleras syn och hörsel?

Syn och hörsel kontrolleras i samband med hälsobesöket i förskoleklass, samt vid behov.

Mitt barn behöver mediciner under skoltid, hur gör jag då?

Ert barn kan få hjälp med regelbunden medicinering under skoltid. Ta kontakt med ert barns mentor/klasslärare och informera om vilken typ av medicin det gäller. Ni ska sedan fylla i en överlåtelse som skolan har som underlag. Detta gäller inte tillfällig medicin t.ex. antibiotikabehandling.

Mitt barn har löss, kan jag skicka mitt barn till skolan?

Upptäcker du löss hos ditt barn är det viktigt att behandla. Det finns receptfria läkemedel på apoteket. Ditt barn kan gå i skolan igen efter en behandling. Glöm inte informera skolan att ditt barn haft löss. Läs mer på 1177.

Mitt barn har kräksjuka/Ett syskon har kräksjuka hur ska jag tänka?

Har ditt skolbarn kräkningar eller diarréer ska barnet stanna hemma från skolan 24 h efter att de blivit friska, dvs varit kräk- eller diarréefria. Friska och symtomfria syskon kan gå i skolan som vanligt. Läs med på 1177.

Mitt barn har födoämnesallergi/är i behov av specialkost, vem kontaktar jag?

Anmälan om födoämnesallergi/är i behov av specialkost gör på V-Klass. Prata med ert barn om behovet av specialkost så denna själv är medveten om att inte äta den vanliga maten.

Jag tror mitt barn har läs- eller skrivsvårigheter, hur går jag vidare då?

Kontakta ditt barns mentor/klasslärare. Vid en läs- och skrivutredning görs en medicinsk bedömning av skolsköterska, kartläggning av specialpedagog/speciallärare och psykologisk bedömning av skolpsykolog innan eventuell remiss skickas till Logopedmottagning.

Mitt barn mår psykiskt dåligt/skadar sig själv, vad ska jag göra?

Ta kontakt med En väg in på BUP för vägledning och råd. En väg in når du på telefonnummer 020-51 20 20, vardagar klockan 8.00-16.30. Vid akuta problem ring sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Mitt barn hinner inte alltid till toaletten/är inte torr på natten, hur ska jag hjälpa mitt barn?

Prata med skolan om problemen och möjligheten att få hjälp med att påminnas om regelbundna toalettbesök. Se till att involvera ert barn i samtalet. Är problemen större kan ni kontakta skolsköterskan för rådgivning. Läs mer på 1177.

Är ditt barn inte torr nattetid försök hitta bra rutiner kring toalettbesök och dryckesintag. Att låta barnet kissas innan läggdags och minska på drycken sent på kvällen är två tips. Är problemen större eller ert barn besväras av problemen kan ni kontakta skolsköterskan för rådgivning. Läs mer på 1177.

Vilket stöd finns för mig som vårdnadshavare i kommunen?

Det finns olika stöd att få i kommunen beroende på vilket behov som finns.

Resurscentrum kan du komma i kontakt med specialpedagoger, skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköterskor. Resurscentrum erbjuder också ibland olika utbildningsgrupper, dessa annonseras på V-klass.

Familjeteamet erbjuder rådgivning och samtalsstöd till familjer och arbetar för att stärka relationer i familjer och ger föräldrastöd.

Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Här kan man som vårdnadshavare själv söka hjälp om behovet finns.

Fenix är en öppenvårdsinsats som riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år med risk för att hamna i, eller som har problem med alkohol eller droger.

Socialtjänsten erbjuder även olika kurser.
Skilda världar är kurser för barn och ungdomar till skilda föräldrar där man träffar andra i samma situation.
BIFF (Barn i föräldrars fokus) har som mål att öka din medvetenhet om vad som gynnar ditt barns utveckling och öka tilltron till din egen föräldraförmåga och betydelse, och vänder sig till skilda föräldrar.
COPE har ett syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap.

Hoppa till navigering