Skolkurator

Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 20/21.

Josefine Svensson (Uppåkraskolan) (Maria Svensson är föräldraledig)
046-25 11 50

Ylva Arnrud (Hjärups skola, Tottarps skola)
046-25 12 52

Sanna Haddadi (Hagalidskolan)
0709-35 13 77

Maria Söderdal (Baldersskolan, Staffanstorps montessori)
0709-35 16 36

Anneli Santesson (Hjärupslundsskolan)
046-25 11 71

Linn Östergaard (Kometskolan, Gullåkraskolan)
0721-72 62 84

Erik Svensson (Kyrkheddinge skola och Stanstorpskolan)
0709-45 11 29

Du som elev

När du behöver någon att prata med som finns där och lyssnar på dig, kan du vända dig till oss. Det finns inget som är rätt eller fel att prata med oss om. Ofta handlar samtalen med elever om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, sexualitet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är.

Hur får du kontakt med oss?

Kom förbi vårt rum på din skola, lägg en lapp i brevlådan, e-posta oss, ring eller skicka ett sms. Be en lärare eller en förälder att ta kontakt med oss.

Du som förälder

Om du känner oro för ditt barn/ungdom, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan, kan du vända dig till oss. Vi kan vara länken till ytterligare hjälp från t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller kommunens Resurscentrum.

Du som skolpersonal

Vi ingår i skolans elevhälsoteam och stöttar och vägleder i vårt gemensamma elevvårdande arbete. Vi kan alltid diskutera elev/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Konsultation ges vid misstanke om att en elev far illa. Rådgivning kan ges vid anmälan till socialtjänsten.

Vi har tystnadsplikt

Det betyder att det som ni berättar för oss får vi inte föra vidare.

Och anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Hoppa till navigering