Specialpedagog

Händer och jordgubbe Foto: Ted Fu by flickr.com

Till oss kan du som förälder och personal inom familjedaghem, förskola och skola vända dig för samtal och diskussion kring ditt barns olika behov.

Våra insatser kan bestå av:

  • praktiskt arbete
  • stöd, råd eller konsultation
  • handledning
  • att vara kontaktlänk mellan förskola/skola – föräldrar och andra verksamheter
  • Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 20/21.

Om du vill diskutera något kring ditt barn så går det bra att ringa på något av telefonnumren här nedan. Personalen på ditt barns skola eller förskola vet vem du kan vända dig till.

Kim Hansson (arbetar mot skolan)
0709-35 17 38

Margaretha Molin (även talpedagog, arbetar mot skolan)
0709-35 17 78

Vakant (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 80 / 046-287 17 80

Maj-Helen Wahnström (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 35

Cecilia Åhlander (arbetar mot förskolan)
0709-35 17 81

 

Hoppa till navigering