Teckningar Utemålning Foto: Annero förskola

Förskolan med de många möjligheterna!

– Nyfikna barn och medforskande pedagoger!
Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.

Läs mer »

Vårt nya förskolebibliotek!

Vi har äntligen invigt barnens nya förskolebibliotek på Ryttarebyns förskola! Biblioteket är tillgängligt för alla avdelningar och åldrar och bjuder in till fantasi och magi. Barnen kan ha en stund med sagoläsning i lugn […]

Läs mer »

Utvecklingsdagar läsåret 2019-20

Läsårets utvecklingsdagar är den 7-8 oktober 2019, 7 januari 2020 och 11-12 juni 2020, då förskolan är stängd för personalens kompetensutveckling. Vid behov av omsorg vänligen kontakta Lena Olsson, 046-251674 lena.olsson@staffanstorp.se, två månader i […]

Läs mer »

Sommarsammanslagning

Sommarsammanslagning av Staffanstorps kommunala förskolor sommar  2019 Denna information är enbart riktad till dig som har barn i förskolor i Staffanstorp/Kyrkheddinge. Efter slutbesiktning av innertaket på Mellanvångens förskola har ett fabrikationsfel på takplattorna konstaterats. […]

Läs mer »

Utvecklingsdag våren 2019

Kommunens förskolor är stängda den 4/3 för personalens fortbildning.

Läs mer »

Barnens intresse på Fölet

Utifrån barnens intresse på avdelning Fölet, kommer vi denna terminen att arbeta med temat Babblarna. De olika Babblarna kommer att flytta in en efter en vår hylla, där vi fokuserar på det som var Babblare står för.

Läs mer »