Teckningar Utemålning Foto: Annero förskola

Förskolan med de många möjligheterna!

– Nyfikna barn och medforskande pedagoger!
Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.

Läs mer »

Vårt nya förskolebibliotek!

Vi har äntligen invigt barnens nya förskolebibliotek på Ryttarebyns förskola! Biblioteket är tillgängligt för alla avdelningar och åldrar och bjuder in till fantasi och magi. Barnen kan ha en stund med sagoläsning i lugn […]

Läs mer »

Sommarsammanslagning

Sommarsammanslagning av Staffanstorps kommunala förskolor sommar  2019 Denna information är enbart riktad till dig som har barn i förskolor i Staffanstorp/Kyrkheddinge. Efter slutbesiktning av innertaket på Mellanvångens förskola har ett fabrikationsfel på takplattorna konstaterats. […]

Läs mer »

Barnens intresse på Fölet

Utifrån barnens intresse på avdelning Fölet, kommer vi denna terminen att arbeta med temat Babblarna. De olika Babblarna kommer att flytta in en efter en vår hylla, där vi fokuserar på det som var Babblare står för.

Läs mer »

Projektinriktat arbete på Gunghästen

Vårt fokus ligger främst på barns lärande och utvecklandet av spännande lärmiljöer för barnen, där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen.

Läs mer »

Allt har börjat med ”Babblarna”

På avdelning Käpphästen på Ryttarebyns förskola, observerade vi barnen och märkte att många av dem var intresserade av ”Babblarna”. Vad var det exakt som lockade barnen? Är det deras form? Kan det vara de glada leendena? Kan det vara färgen? Utifrån observationer såg vi att det var färgerna.

Läs mer »