Infobrev till föräldrar

Höstblad Foto: Let Ideas Compete By: flickr.com

Nu är det verkligen höst och barnen på förskolorna upplever den på många olika sätt ute i naturen. De kommer med spännande frågor som pedagogerna spinner vidare på och utformar verksamheten efter.