Allt har börjat med ”Babblarna”

På avdelning Käpphästen på Ryttarebyns förskola, observerade vi barnen och märkte att många av dem var intresserade av ”Babblarna”. Vad var det exakt som lockade barnen? Är det deras form? Kan det vara de glada leendena? Kan det vara färgen? Utifrån observationer såg vi att det var färgerna.

Läs mer