Allt har börjat med ”Babblarna”

På avdelning Käpphästen på Ryttarebyns förskola, observerade vi barnen och märkte att många av dem var intresserade av ”Babblarna”. Vad var det exakt som lockade barnen? Är det deras form? Kan det vara de glada leendena? Kan det vara färgen? Utifrån observationer såg vi att det var färgerna.

Detta tog vi det på allvar! Att skapa, att experimentera, att läsa och utforska utifrån färger var spännande för barnen och oss pedagoger. Under terminens gång har vi och barnen gjort olika experiment. Barnen har bland annat fått gul, röd och blå karamellfärg som de har fått blanda och upptäcka att det blev en ny färg. Experiment av olika slag har stått framme under hela terminen och har varit mycket uppskattat!

Vi har skapat med olika tekniker, olika färger och vi uppmärksammade färgerna i naturen. Vi använde färgerna i matematiken, där syftet var att vi sorterade, lokaliserade, räknade och löste olika problem.

Under terminens gång har vi haft olika flanosagor, sagopåsar, dramatiseringar och sånger om färg och även andra sagor och sånger. Språket, kommunikationen och barnens delaktighet varit mycket viktig.

Temat har också använts för att utveckla gården och jobba i naturen.

Avslutningsvis kommer vi att ha picknick med galleri utomhus. Tillsammans med föräldrar och barn observerar vi vår konst. Vi kommer att skapa en gemensam målning med föräldrarna och barnen som vi sedan hänger i vår hall.