Projektinriktat arbete på Gunghästen

En tydlig och inbjudande miljö som erbjuds barnen på Gunghästen

Vårt fokus ligger främst på barns lärande och utvecklandet av spännande lärmiljöer för barnen, där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen.

Nyfikna barn ska forska med medforskande pedagoger!

Genom att arbeta projektinriktat  med ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus kommer vi att se barnens intresse och lärande.

Vi dokumenterar, reflekterar och analyserar vår verksamhet.  Utifrån detta gör vi förändringar i miljö och material som är riktat till både barngruppen och de individuella behoven.

Kom ihåg att:   GENOM LEKEN LÄR VI OCH VI LÄR NÄR VI LEKER !

 

 

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available