Sommarsammanslagning

Sommarsammanslagning av Staffanstorps kommunala förskolor sommar  2019

Denna information är enbart riktad till dig som har barn i förskolor i Staffanstorp/Kyrkheddinge.

Efter slutbesiktning av innertaket på Mellanvångens förskola har ett fabrikationsfel på takplattorna konstaterats. Detta innebär att innertaket behöver bytas ut under sommaren. På grund av det kommer sammanslagningen av förskolorna i Staffanstorp under sommarveckorna 28, 29, 30 och 31 att vara på Ryttarebyns förskola (Ryttarevägen 2) i stället. Övriga förskolor håller stängt under denna period.

Varje enhet som tillfälligt flyttar sin verksamhet till Ryttarebyns förskola organiserar med för barnen känd personal. Mer information om organisationen kring sommarsammanslagningen kommer att ges direkt från respektive förskolechef senare under vårterminen.