Samverkan med vårdnadshavare

Förskoleråd

Här träffas föräldrarepresentanter, personal och förskolechef från förskolan och för att diskutera aktuella frågor kring verksamheterna.

Här kan du läsa om våra riktlinjer för föräldraråd

Förskolerådet sammanträder tre gånger per läsår.

protokoll 25 april -17

Föräldraråd 27.2 2017

Protokoll föräldrasamråd ht 16

Minnesanteckningar 20 november 2017

Föräldramöte

Utvecklingssamtal

Hoppa till navigering