Vid sjukdom

Pojke och doktor. Foto & Licens: Matton

Vi tillämpar de rekommendationer som Smittskydd Skåne ger och som finns beskrivna i foldern ”När ditt barn blir sjukt”. För att förebygga smittspridning ber vi er följa de riktlinjer som finns i denna folder. All medicinering (förutom livsuppehållande mediciner) ska ges i hemmet.

Det är av största vikt att ni sjukanmäler ert barn vid sjukdom. Detta görs till respektive avdelning senast klockan 8. Då det är dags för återkomst till förskolan ringer ni till avdelningen innan klockan 14 dagen före.

Glöm inte gå in i V- klass och gör en frånvaroanmälan på ert barn för att det ska stämma med uppgifter till försäkringskassan.

Hoppa till navigering