Allergi

Barn och blommor Foto: Chuck By: flickr.com

Om ert barn har någon allergi eller sjukdom är det viktigt att ni informerar berörd personal om detta och ser till att vår information ständigt är aktuell.

Om ert barn behöver specialkost krävs ett intyg vilket ni lämnar till personalen på avdelningen.

 

Hoppa till navigering