Likabehandling

Likabehandlingsplanens syfte är förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering i förskolan. I vår vision är våra ledord trygghet, mod och engagemang centrala.

Alla vuxna på förskolan ska aktivt och medvetet arbeta för att likabehandlingsplanen följs:

 

Hoppa till navigering