Förskolan med de många möjligheterna!

Teckningar Utemålning Foto: Annero förskola

Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.

Ryttarebyns förskola är en plats där de här grundstenarna är viktiga

  • uteverksamhet
  • litteratur
  • lek och rörelse

Nyfikna barn och medforskande pedagoger

Uteverksamheten ger barnen möjlighet att öva sina sinnen och får en naturlig möjlighet till motorisk träning. Barnen vistas i en god lärandemiljö där vi grundlägger naturintresse och miljömedvetenhet vilket är av största betydelse i vår tid.

Genom böcker, rim och ramsor främjar vi barnens inlevelseförmåga och språkutveckling. I sagan får barnen möjlighet att leva sig in i fantasins värld.

Barnens motoriska utveckling stimuleras genom lek och rörelse. I leken får barnen utveckla rörelse och kroppsspråk vilket gör barnen trygga och har en positiv inverkan vid utveckling och lärande. I lek och rörelse stimuleras barnens motoriska utveckling och fantasi.

Vi lär genom leken och vi leker när vi lär.

Hoppa till navigering