Fölet

barn

Barn 1-3 år

Vi vill ge barnen förutsättningar till en bra och lärorik start i förskolan, genom att ge dem trygghet, närvarande pedagoger, stimulerande miljö och dagliga rutiner.

Barnen har möjlighet att utforska och lära både i helgrupp och i mindre grupper.

Innemiljön förändras allt efter barnens intresse, behov och lekar. Vi är ute varje dag i vår närmiljö eller på vår lekvänliga gård.

barn

 

Hoppa till navigering