Gunghästen

barn

Barn 1-3 år

Inskolningen är viktig, då lägger vi stor vikt vid att skapa ett gemensamt förtroende.

Vår omsorg är lugn och trygg och vi har en väl avvägd dygnsrytm. Barnen sover utomhus i vagnar.

Dagen ska växla mellan aktiviteter både inomhus och utomhus. Ute studerar vi närmiljön, naturen, djurlivet och årstidsväxlingarna. Utemiljö ger småbarnen allsidiga motoriska övningar. Detta medför erfarenhet och kunskap om den egna kroppen.

Vi ger barnen tid – tid för att lära sig nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter, sin självständighet och sin egen förmåga att leka och lära. Att leka är utvecklande och vi låter barnens lek få stort utrymme.

De vardagliga samtalen tillsammans med barnen är en viktig del och utvecklar språk och kompetens. Vi har tillgängliga böcker för både planerade och spontana sagostunder. På den dagliga samlingen sjunger vi tillsammans och har roligt !

Barnen får göra sig förstådda med hela kroppen, sina fem sinnen och alla känslor i utforskande och skapande, så som: bild och form, sång, musik, rörelse, dans, drama, rytmik, rörelse, vardags-matematik och teknik.

barn

Hoppa till navigering