Käpphästen

litteratur

Barn 1-3 år

På Käpphästen använder vi oss av daglig högläsning som redskap för barnens språkutveckling. Högläsning skapar gemenskap och gruppkänsla! När vi läser med barnen ger vid dem närhet, lugn, ord, begrepp, fantasi, klanger och rytmer att arbeta vidare med.

I varje rum på vår avdelning finns böcker i barnhöjd som bjuder in till spontan läsning.

Vi har även planerad läsning med särskilt valda böcker som knyter an till barnens intresse och aktuellt projekt.

litteratur

 

Hoppa till navigering