Mustangen

Barn 1-3 år

Vi vill ge barnen en trygg grund att stå på. Därför arbetar vi med att lära barnen socialkompetens, dvs vi övar dem i att kommunicera och sammarbeta med varandra. Vi lär dem vikten av att prata med varandra och lyssna på varandra, för ingen vet vad du vill om du inte berättar hur du känner. Detta gör vi genom lekar och samarbetsövningar som lär barnen turtagning, regler och de lär känna varandra. Detta stärker barnets självkänsla och självförtroende.

Språket är något som vi lägger stor vikt vid. Vi läser, sjunger, rimmar, tränar på lägesord, motsatsord mm. Detta främjar barnets ordförråd.

Vi arbetar även med det matematiska språket, teknik och naturvetenskapliga språket där barnen får experimentera sig fram till olika lösningar.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är tecken vi använder som ett extra stöd och förtydligande i det vardagliga talet. Det hjälper barnen att kunna tala om vad de vill även om de saknas rätt ord eller har uttalssvårigheter.

 

 

Hoppa till navigering