Teckningar Utemålning Foto: Annero förskola

Förskolan med de många möjligheterna!

– Nyfikna barn och medforskande pedagoger!
Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.

Läs mer »

Projektinriktat arbete på Gunghästen

Vårt fokus ligger främst på barns lärande och utvecklandet av spännande lärmiljöer för barnen, där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen.

Läs mer »

Allt har börjat med ”Babblarna”

På avdelning Käpphästen på Ryttarebyns förskola, observerade vi barnen och märkte att många av dem var intresserade av ”Babblarna”. Vad var det exakt som lockade barnen? Är det deras form? Kan det vara de glada leendena? Kan det vara färgen? Utifrån observationer såg vi att det var färgerna.

Läs mer »

Sagoprojekt på Hästskon

Under våren har barnen varit indelade i tre grupper och arbetat med tre olika folksagor, ”Bockarna Bruse”, ”Sagan om den lilla lilla gumman” och ”Koka soppa på en spik”. 

Läs mer »

Så kom ”Skräpgubben” till Ryttarebyn

På tisdagen denna vackra dag fick vi ett oväntat besök. Det var ”Skräpgubben” som kom och visade sig för barnen!  

Läs mer »

Planeringsdagar

24/9 och 25/9 2018 är förskolan stängd på grund av utbildning av personalen.

Läs mer »