Teckningar Utemålning Foto: Annero förskola

Förskolan med de många möjligheterna!

– Nyfikna barn och medforskande pedagoger!
Vi arbetar projektinriktat där barnens intresse, frågor och undersökande visar vägen. Vi lär oss tillsammans med barnen och tar deras frågor på allvar, följer upp och utmanar dem vidare. Det ger barnen lust att lära och tillit till sin egen förmåga.

Läs mer »

Köket på Annero förskola byggs om

Glädjeropen ekade på Annero och Trekantens förskolor när vi fick klartecken från politikerna om att vår nya förskola Ryttarebyn ska få ett ombyggt tillagningskök. Annero och Trekantens förskola slås samman och byter namn till Ryttarebyns förskola den 15 augusti.

Läs mer »

Vklass

Nu har vi kommit igång med vklass närvaro och önskar att alla föräldrar lägger in aktuella schema.

Läs mer »

Infobrev till föräldrar

Nu är det verkligen höst och barnen på förskolorna upplever den på många olika sätt ute i naturen. De kommer med spännande frågor som pedagogerna spinner vidare på och utformar verksamheten efter.

Läs mer »