Styrdokument

Hallonhjärta Foto: Klimkin By: pixabay.com

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö18, fastställd av regering och riksdag. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen.

Hoppa till navigering