Verksamhetsplan

Vi arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla vår verksamhet på förskolan.  Utifrån olika självskattningar och observationer har vi valt att fokusera på tre prioriterade områden som tillsammans med läroplanen ligger till grund för vår verksamhet. Dessa har vi sammanfattat och formulerat i tydliga mål i vår verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2018-19

Verksamhetsplan 2019-20

Hoppa till navigering