Schema

Barnets vistelsetid omfattar er arbets- eller studietid samt restid. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka. I Staffanstorps kommun är dessa förlagda till tisdag-torsdag mellan kl. 9-14. Vid förälders ledighet ska barnet vara ledigt från förskolan. Det är viktigt att ert barns schema stämmer då verksamheten planeras utifrån dessa.

Ert barns schema lägger ni in via V-klass

Hoppa till navigering