Sockerstan – både och – inte antingen eller

Sockerbruksområdet i Staffanstorp ska utvecklas till en levande, inspirerande och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och egen identitet. Sockerstan kommer att bli en grön stadsdel som uppmuntrar till en hållbar livsstil med energilösningar i framkant och genom vatten och grönska som både funktionella och vackra delar i stadsmiljön.

Läs mer »

Välkommen ut och sitt!

Nu kan medborgarna i Staffanstorp söka upp skuggan i Sockerbruksparken och stanna till en stund under träden på en av de nya tillfälliga sittplatserna som erbjuds. På några utvalda platser finns det nu stolar […]

Läs mer »

Andra nya byggnaden i Sockerstan – snart färdig för inflytt

Den första nya byggnaden som stod klart i Sockerstan var Humanas vårdboende. I samma kvarter bygger Leny fastighets AB ett hyreshus i första etappen av Sockerstan. Det blir ca 72 bostäder på Södra villagränd […]

Läs mer »

Markanvisning Sockerstan etapp 1

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation med möjlighet att uppföra byggnader om totalt ca 20 000 kvm BTA. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt ska bevaras.

Läs mer »

Bevarande av Fabrikens skorsten i Sockerstan

Vissa särskilt viktiga byggnadsdelar i Fabriken har fått ett högre skydd. Skorstenen ges skyddsbestämmelserna att byggnaden inte får rivas samt att dess tegelfasad inte får förvanskas. Skorstenen ska bevaras och hur det skall göras kommer utredningar ge svar på.

Läs mer »

Granskning – förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1

Nu skickas förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1 ut på granskning mellan 2019-07-01–2019-08-31. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas […]

Läs mer »