Sockerstan – både och – inte antingen eller

Sockerbruksområdet i Staffanstorp ska utvecklas till en levande, inspirerande och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och egen identitet. Sockerstan kommer att bli en grön stadsdel som uppmuntrar till en hållbar livsstil med energilösningar i framkant och genom vatten och grönska som både funktionella och vackra delar i stadsmiljön.

Läs mer »

Granskning – förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1

Nu skickas förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1 ut på granskning mellan 2019-07-01–2019-08-31. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas […]

Läs mer »

I trädgården till Disponentvillan står ett av Skånes största tulpanträd, Liridendron tulipifera. Tulpanträd är exotiska träd, nära besläktade med Magnolior. Tulpanträd kommer ursprungligen från östra nordamerika där det är vildväxande, därifrån hämtades de till […]

Läs mer »

Ny lekplats i Sockerstan invigd!

Den 17 maj 2019 invigdes Sockerstans nya lekplats, Sockerlekan! Sockerlekans invigning var välbesökt. Lekplatsen ligger i Bo-97 parken och i det gröna stråket som sammanbinder Sockerbruksparken med Sockerbrukskullen. Det är en större temalekplats med […]

Läs mer »

Sockerstan vårdboende snart inflyttningsklart!

Tre nya moderna vårdboenden för särskilt boende är på väg att färdigställas. Klart först med inflyttning 1 april 2019 är Sockerstans äldreboende med 72 platser och fantastisk utsikt över den gröna Sockerbruksparken.

Läs mer »

Samråd för Sockerstan etapp 1

Planen är ute på samråd mellan 2018-08-16 — 2018-09-13. Samråd är det första steget i detaljplaneprocessen. Efter samrådet med markägare, närboende, sammanslutningar, myndigheter, grannkommuner och andra som berörs av förslaget kommer det att ytterligare […]

Läs mer »