Sockerstan – både och – inte antingen eller

Sockerbruksområdet i Staffanstorp ska utvecklas till en levande, inspirerande och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och egen identitet. Sockerstan kommer att bli en grön stadsdel som uppmuntrar till en hållbar livsstil med energilösningar i framkant och genom vatten och grönska som både funktionella och vackra delar i stadsmiljön.

Läs mer »

Markanvisning Sockerstan etapp 1

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation med möjlighet att uppföra byggnader om totalt ca 20 000 kvm BTA. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt ska bevaras.

Läs mer »

Bevarande av Fabrikens skorsten i Sockerstan

Vissa särskilt viktiga byggnadsdelar i Fabriken har fått ett högre skydd. Skorstenen ges skyddsbestämmelserna att byggnaden inte får rivas samt att dess tegelfasad inte får förvanskas. Skorstenen ska bevaras och hur det skall göras kommer utredningar ge svar på.

Läs mer »

Granskning – förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1

Nu skickas förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1 ut på granskning mellan 2019-07-01–2019-08-31. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas […]

Läs mer »

I trädgården till Disponentvillan står ett av Skånes största tulpanträd, Liridendron tulipifera. Tulpanträd är exotiska träd, nära besläktade med Magnolior. Tulpanträd kommer ursprungligen från östra nordamerika där det är vildväxande, därifrån hämtades de till […]

Läs mer »

Ny lekplats i Sockerstan invigd!

Den 17 maj 2019 invigdes Sockerstans nya lekplats, Sockerlekan! Sockerlekans invigning var välbesökt. Lekplatsen ligger i Bo-97 parken och i det gröna stråket som sammanbinder Sockerbruksparken med Sockerbrukskullen. Det är en större temalekplats med […]

Läs mer »