Planetens fritidshem, mål och aktiviteter

Vårt mål är att erbjuda barnen en lustfylld fritidshemsverksamhet där de ska känna sig trygga och visa omtanke och respekt för varandra.

Läs mer