Föräldraföreningen

Tidigare har det på Stanstorpsskolan funnits en föräldraförening och ett föräldraråd. Nu har man beslutat att slå samman dessa under namnet Föräldraföreningen. En bra föräldraförening kan ge mer arbete och fler diskussioner i Brukarstyrelsen.

Föräldraföreningen har tagit fram ett informationsblad om medlemsskap och ett informationsblad om aktivitetspeng och en ansökningsblankett angående ekonomiska bidrag till klasserna.