Data/datorer på skolan

Studiehall elever vid dator

Varje klassrum är utrustat med en nätverksuppkopplad dator.

I studiehallen finns sex datorer och en laserskrivare samlade i en datorhörna. I personalrummet finns en personaldator och en laserskrivare anslutna till nätverket.

Eleverna får senast i åk 3 en egen inloggning mot nätverket. Användarnamnet är givet, eleven bestämmer själv sitt lösenord. Detta innebär att de får en egen hemmakatalog och ett eget e-postkonto som de når med sitt unika användarnamn och lösenord. Sin e-post når eleverna genom programmet GroupWise på skolan eller hemifrån via Internet.

Under skoldagen använder vi ordbehandlaren Microsoft Word 2003.

Med hjälp av skolans egna länkar, Länskafferiet och olika sökmotorer söker vi relevanta fakta och bilder på Internet.