Ny utrustning på datorsidan vt 2008/ht 2010

Från Vt 2008 är vår informationssal utrustad med en fast OH-kanon, förstärkare, DVD-spelare, ny projektorduk samt högtalare. Med hjälp av en Laptop och nätanslutning hoppas vi på så sätt bättre kunna utnyttja de pedagogiska resurserna på Internet.

Från ht 2010 har skolans datorpark förstärkts med 14 stycken mobila elevdatorer.  Dessa ansluts till skolans trådlösa nätverk och förvaras i en datorvagn. Detta innebär att vi kan arbeta vid datorerna i halvklass.

Utöver de 14 mobila elevdatorerna finns ytterligare 3 mobila Laptops som används av speclärare i olika projekt.