Personaldatorer

Liksom vid övriga skolor är personalen på Stanstorpsskolan utrustad med egen Laptop avsedd att användas i det pedagogiska/metodiska arbetet.