Olika musikarrangemang på Stanstorpsskolan

Storsjung i gympasalen

 Danstemadag

Varje år har vi en danstemadag. Där får alla barn lära sig att dansa olika danser såsom bugg, square-dance, vals och linedance m m.

Jul- 0ch sommarlovsavslutning

Barnen är alltid delaktiga med sång vid våra jul-och sommarlovs-avslutningar.

Lucia

Varje år ansvarar år 3 för skolans luciatåg.

Kabaret

Varje år har år 5 kabaret för oss. Oftast ingår mycket musik.