Möte föräldraföreningen

Nästa föräldraföreningsmöte är torsdagen den 19/5 kl.18.30-20.00.
Vi träffas som vanligt i personalrummet.

Mvh /Anna Gullberg