E-post speciallärare

I specialundervisningen på Stanstorpsskolan arbetar 7 pedagoger.
De lokaler som används benämner vi :
Ettan, Tvåan, Trean, Fyran och Femman
I Femmans rum undervisas svenska som andraspråk

Läs mer