E-post speciallärare

I specialundervisningen på Stanstorpsskolan arbetar följande pedagoger:

E-post till:

De lokaler som används benämner vi :
Ettan, Tvåan, Trean, Fyran och Femman
I Femmans rum undervisas svenska som andraspråk