Kulturprojektet II – Stanstorpsskolan valde blå!

Varje skola väljer ut en färg som representerar just deras skola. Det är eleverna på skolan som ska rösta fram denna färgkulör.
När skolorna har valt sin färgnyans lämnar de över en liten symbolisk tub av exakt rätt kulör till sin vänskapsskola 

Förslag har inkommit från klassråden på Stanstorpskolan.
Det fanns en majoritet för blå färg. Elevrådet enades om att den blå
färgen betecknad 572 skulle bli Stanstorpsskolans färg i
kulturprojektet.

På onsdag den 19 oktober, kl ca 10.15 kommer elevrådsrepresentanter från Mellanvången tillsammans med en pedagog för att lämna över sin färg till oss. Stanstorpsskolan lämnar sin färgtub till Hjärups skola.