Kulturprojektet IV – vi har tänkt så här

Här kommer en liten sammanfattning av kommunens kulturprojekt.

Vi har tänkt så här:
Alla klasser på vår skola ska försöka ha vänskap som tema i sitt skapande. Läs  Kulturprojektet läsåret 2011-2012