Elevrådet

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen. Alla ordinarie klassrepresentanter var på plats. Rektor Ewa tackade för bra arbete i elevrådet, ett fint Luciatåg och en lyckad Nobelmiddag.
Läs protokoll elevrådet 2011-12-14