Elevrådet andra mötet Vt 2012

Elevrådet har haft sitt andra sammanträde för terminen.
…..Ändrade planer för kulbanksdagen..

Läs mer