Elevrådet andra mötet Vt 2012

Elevrådet har haft sitt andra sammanträde för terminen. Alla ordinarie klassrepresentanter var på plats. Ändrade planer för kulbanksdagen –
läs Protokoll elevrådet 2012-03-02