Kulturprojektet VII – alla klasser 1-5 fick dansa

Som en del i kulturprojektet fick vi onsdagen och torsdagen den 14 0ch 15 mars åter besök av danspedagoger.

Läs mer