Stanstorpsbladet – påsknummer !

På elevens val  samlades åter några skrivsugna journalister för att skriva artiklar i Stanstorpsbladet

En förmiddags- och en eftermiddagsredaktionen skrev bl.a. om biblioteksrådet, kulturprojektet och om påsklovsplaner

Läs artiklarna i Stanstorpsbladets påskupplaga