Elevrådet – sista sammanträdet för terminen.

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen.
Kulbanksavslut, ny och förbättrad utemiljö på skolgården,
Ewa tackar de avgående elevrådsrepresentanterna.
Läs mer i protokoll 2012-06-13

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available