Elevrådet – sista sammanträdet för terminen.

Elevrådet har haft sitt sista sammanträde för terminen.
Kulbanksavslut, ny och förbättrad utemiljö på skolgården,
Ewa tackar de avgående elevrådsrepresentanterna.
Läs mer i protokoll 2012-06-13