Dags att välja!

Under de senaste dagarna har eleverna i år 4 och 5 arbetat kring demokrati, och tittat närmare på hur Sverige styrs. De har sedan fått bilda egna partier med tillhörande partiprogram.

Läs mer