Regeringsskifte!

Efter det lyckade resultatet i valet bildade All-demokraterna regering tillsammans med Mellanpartiet, Miljödemokraterna, Högerpartiet och Staffanstorpsdemokraterna.

Sammarbetet varade dock inte länge, redan i första omröstningen om ökade anslag till Tullen uppstod det sprickor sedan Mellanpartiet röstat med oppositionen. När så detsamma skedde i omröstningen angående införandet av Nationella prov i årskurs fyra var regeringsskiftet ett faktum.

Säkerhetspartiet blev efter ombildandet av regeringen det ledande partiet med sina 7 mandat.

Propositionen om anställning av fler lärare i skolorna antogs därefter med stor majoritet.