Till föräldrarna på Stanstorpsskolan – rektor informerar

Så är vi då en bit in på det nya läsåret!

Läs hela informationen Rektors info sept 12