Föräldraföreningen har haft möte

Här kan ni läsa protokollet från Föräldraföreningens möte den 21/11. Följ bara länken: Protokoll föräldraförening 20121121