Ett litet meddelande från skolsyster!

Till flickorna i åk 5!

Nu är det snart dags för den tredje och sista vaccinationen av Gardasil. Den kommer att ske fredagen den 19 april, med start kl 08.15. Enligt tidigare överenskommelse med klassläraren och som vid tidigare vaccinationer sker den inne hos skolsköterskan. Väl mött!

För Er kännedom finns nu från den 1 januari 2013 en ny vaccinationslag. Alla vaccinationer som erbjuds via barnhälsovården och skolhälsovården ska registreras i ett nationellt register. För ytterligare information se länk här nedan.

Information till den vaccinerade